Διαθέσιμα μαθήματα

Ενότητα 1

Αειφορία για τον Τουρισμό
Μάθημα

Ενότητα 2

Διαχείριση των αποβλήτων
Μάθημα

Ενότητα 3

Ενέργεια Και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Μάθημα

Ενότητα 4

Ψηφιακός Γραμματισμός για την Αειφορία
Μάθημα

Ενότητα 5

Υπεύθυνη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Μάθημα

Ενότητα 6

Ευαισθητοποίηση Επικοινωνία και Συνεργασία
Μάθημα

Ενότητα 7

Προληπτικός Τουρισμός: Ο δρόμος μπροστά
Μάθημα